Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [april 18]. PRIORITERINGSREGLER År 7.

Skapad 2018-04-29 10:32 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. För att en uppgift ska vara godkänd krävs att du även visat hur du kommit fram till svaret.
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Samtliga uppgifter är på basnivå. För att en uppgift ska vara godkänd krävs att du även visat hur du kommit fram till svaret.
Uppgifterna bedöms oftast utifrån två olika aspekter.
- Problemlösning och metod - Kommunikation. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna i matrisen till betygsstegen E, C och A.

Problemlösning och metoder (P&M) Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa uppgifter med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K) Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).

PRIORITERINGSREGLER

Uppgift 1a (första rätta beräkningen)
Vilka två beräkningar är riktigt gjorda? A: 14+12/2 = 26/2 = 13 B: (25-10)/5 = 15/5 = 3 C: 16/2+6 = 16/8 = 2 D: 27-5•4 = 27-20 = 7
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1a (andra rätta beräkningen)
Vilka två beräkningar är riktigt gjorda? A: 14+12/2 = 26/2 = 13 B: (25-10)/5 = 15/5 = 3 C: 16/2+6 = 16/8 = 2 D: 27-5•4 = 27-20 = 7
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b(1) Begrepp (B)
Förklara utförligt vad det är som är fel i var och en av de två andra uppgifterna.
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1b(1) Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1b(1) Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 1b(2) Begrepp (B)
Förklara utförligt vad det är som är fel i var och en av de två andra uppgifterna.
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1b(2) Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1b(2) Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2a Begrepp (B)
Beräkna 5•6 - 24/3 - 11 =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2a Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2a Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2b Begrepp (B)
Beräkna 45 - 20 • (5-2) =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2b Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2b Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2c Begrepp (B)
Beräkna 4•(5 + 6) + 7•(10-5) =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2c Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2c Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
............................................
.............................
.............................
.............................
.............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: