👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2018-04-30 11:35 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7

Du skriver en recension där du recenserar en film, ett spel, en serie eller kanske en bok.

På väg att uppnå målen
----->
----->
---->
Koppling till uppgiften/textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension
Texten fungerar väl som en recension
texten fungerar mycket väl som en recension
Innehåll
Du skriver en recension och har med fakta, försöker sammanfatta handlingen samt gör beskrivningar av miljö eller personer
Du skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett tydligt sätt samt gör noggranna beskrivningar av miljö eller personer
Du skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett mycket tydligt sätt samt gör mycket noggranna beskrivningar av miljö eller personer
Ny aspekt
Du ger ett personligt omdöme, gör en enkel motivering och har med något exempel
Du ger ett personligt omdöme, gör en utvecklad motivering och har med några exempel
Du ger ett personligt omdöme, gör en välutvecklad motivering och har med tydliga exempel
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning och avslutning
Recensionen är sammanhängande och strukturen är mycket tydlig genom t.ex. styckeindelning, intresseväckande inledning och sammanfattande avslutning
Textbindning
Du använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och,men)
Du använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att)
Du använder välutvecklad textbindning med mycket varierad textbindning
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar väl
Meningsbyggnaden är mycket varierad och fungerar mycket väl
Skiljetecken och stavning
Du använder stora skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt och har vissa stavfel som inte stör förståelsen
Du använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt och har få stavfel
Du använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt och har ytterst få stavfel