Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon

Skapad 2018-05-02 08:45 i Kärlekens skola Halmstad
En bedömningsmatris för årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på hur glasögon är uppbyggda samt på hur gångjärn samverkar med andra delar.
Du har enkelt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge något exempel på en konstruktion med gångjärn.
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn.
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda samt hur gångjärn fungerar och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn.
Utarbetat en skiss.
Du har gjort en enkel skiss utifrån en eller två vinklar.
Du har gjort en skiss från tre vinklar. Skissen visar tydligt de olika delarna och designen.
Du har gjort en skiss från tre vinklar. Skissen visar tydligt de olika delarna, designen samt mått, detaljer eller materialval.
Konstruerat ett par glasögon samt dokumentation.
Du har konstruerat ett par glasögon som till viss del följer den skiss som du har gjort. Din dokumentation är enkel.
Du har konstruerat ett par glasögon som till följer den skiss du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är synliggjorda.
Du har konstruerat ett par glasögon som till följer den skiss du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är väl synliggjorda.
Resonera om glasögonens utveckling och människans/samhällets behov.
Du ger något exempel på utveckling och människans behov.
Du ger flera exempel på glasögonens utveckling och resonerar om detta i förhållande till människans behov.
Du ger flera exempel på glasögonens utveckling och för välutvecklade resonemang om detta i förhållande till människans behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: