👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av valfrit t ämne

Skapad 2018-05-02 11:16 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Baskunskaper som bedöms i samband med en muntlig presentation
Grundskola 7 Svenska

Baskunskaper i samband med muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som denne försöker hålla sig till.
Eleven har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Eleven är så säker att denne kan vika ut i ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Eleven använder ofta ett alltför krångligt språk.
Eleven använder ibland ett alltför krångligt språk.
Eleven använder mestadels sitt eget språk.
Eleven använder helt sitt eget språk.
Eleven använder få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Eleven använder några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet. i rätt sammanhang.
Eleven förklarar inte svåra ord eller förklarar dem felaktigt
Eleven förklarar ibland svåra ord på ett korrekt sätt.
Eleven förklarar oftast svåra ord på ett korrekt sätt.
Eleven förklarar svåra ord genom att ge tydliga och konkreta exempel.
Sakkunskap/fakta
Eleven utelämnar viktig fakta och/eller presenterar felaktiga uppgifter.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
Eleven läser inantill och glömmer för det mesta att titta upp på publiken.
Eleven kommer ihåg att titta upp från papperet ibland.
Eleven använder stödord ibland och hade mycket kontakt med publiken.
Eleven använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Eleven använder inga hjälpmedel.
Eleven skriver lite på tavlan.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer bergriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Engagemang
Eleven visar engagemang i ämnet.
Eleven visar stort engagemang i ämnet.