Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris, muntlig framställan

Skapad 2018-05-02 19:55 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
En lärandematris att använda som stöd när du tränar på att redovisa, och som bedömningsunderlag när du redovisar.
Grundskola 4 – 6

  • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Berättar
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå och jag har en tydlig inledning och avslutning.
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå med en intresseväckande inledning och en tydlig avslutning.
Talar
Jag talar rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen, och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Använder blick
Jag tittar på åskådarna ibland
Jag flyttar blicken mellan personer och ser avslappnad ut.
Jag låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör mig ledigt.
Använder kroppsspråk
Jag har kontroll över mina kroppsrörelser.
Jag använder ibland kroppsspråk för att förtydliga.
Jag använder ofta kroppsspråk för att förtydliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: