👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 5

Skapad 2018-05-03 11:01 i Dalabergsskolan Uddevalla
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 5 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 5

LYSSNA
Eleven urskiljer relevant information i längre vardags och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags och ämnesrelaterat tal genom att kunna återge, sammanfatta och reflektera över innehållet
Eleven deltar ledigt i styrda samtal och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra sagt

TALA
Eleven återger händelser och erfarenheter sammanhängande så att innehållet och händelseförloppet framgår
Eleven uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
Eleven uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet än tidigare både grammatiskt och lexikalt

LÄSA
Eleven samtalar om och sammanfattar självständigt innehållet i olika typer av texter
Eleven kan med stöd av frågor dra slutsatser där hon eller han måste sammanföra information från olika delar av en text
Eleven tolkar texter med stöd av underförstådda betydelser, till exempel humor eller kulturspecifika referenser
Eleven kan med lärarens stöttning samtala om texter och fundera över hur författaren väljer att uttrycka sitt budskap

SKRIVA
Eleven skriver återgivande och berättande texter som innehåller beskrivningar, motiveringar och reflektioner, till exempel: "När vi gick under scenen såg vi två stora klackskor dom skulle vara med på Operan askungen; Jag tyckte att musiksagan blev tråkig för att jag förstod inte handlingen"
Eleven utvecklar i viss mån argument och känslomässigt engagemang , till exempel: "Det kommer också masa med råtor och det vill man väl inte ha; För Guds skull förstå att ...; Världen är inte bara er ... så tänk på det"
Eleven har en större variation i textbindningen, men visar en viss osäkerhet i valet av sambandsord i mer utmanande uppgifter
Eleven har en större bredd och ett djup i ordförrådet och anpassar oftast sitt ordval beroende på vem mottagaren är och vilket syfte den skrivna texten har
Eleven använder partikelverb till exempel: "blöt ner, ta ur, hålde med"