👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria med muntlig redovisning

Skapad 2018-05-03 14:05 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Litteraturhistoria

E
C
A
Verk och författare
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Verk och samhälle
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar äl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Muntlig framställning

E
C
A
Retorik
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och i viss mån anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra enkla utvecklade redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
KeyNote/PowerPoint
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sitt budskap och innehåll
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sitt budskap och innehåll
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sitt budskap och innehåll