👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texter

Skapad 2018-05-07 09:26 i Stentägtskolan Söderhamn
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.

Skriva

  • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättande text
Helhetsbedömning
  • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll
(gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
  • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag varierar orden "sedan" och "sa". Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag varierar orden "sedan" och "sa". Jag har med en liknelse med "som". Ex: "Hennes ögon var blå som en sommarhimmel"Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur - händelseförlopp
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Struktur - röd tråd
  • Sv  E 6
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar tydligt så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Skrivregler - Stavning
  • Sv  E 6
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler - Skiljetecken
  • Sv  E 6
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Tempus - tidsform
dåtid/nutid/framtid
  • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Ge omdöme
Läsa andras texter och kunna ge respons.
  • Sv  E 6
Jag kan säga två saker som är bra och en sak som kan förbättras i texten "Two stars and a wish".
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet.
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet och tydlighet.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
  • Sv  E 6
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.