👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självbedömning samband och förändring

Skapad 2018-05-07 09:47 i Läroverket Hudiksvall
En sjävskattning eleverna gör vecka 19 inför avslutande arbete och prov vecka 20
Grundskola 8 Matematik

Bedöm dina kunskaper om procent, förändringsfaktor och linjära samband

säker
ganska säker
osäker
Räkna ut hur mycket 7 rosor kostar när 5 rosor kostar 40 kr
Avläsa och ange punkter i ett koordinatsystem
Rita ett koordinatsystem och pricka in punkten (2, 3)
Beskriva vad som menas med origo
Gradera axlarna i ett koordinatsystem som t.ex. handlar om pris och vikt och rita in en graf med hjälp av tabellen
Lösa problem med koordinatsystem t.ex. Vilken påse är billigast? Vilka påsar väger lika mycket?
tolkar och utför beräkningar med förändringsfaktor
utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräknar del eller helhet då procenttalet är känt