Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - Spanska " La casa de mis sueños"

Skapad 2018-05-07 12:11 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Individuell redovisning. Du berättar för din arbetsgrupp om ditt drömhus. Tillhörande text och ritning medföljer.

F
E
C
A
Uttal
Uttalet är otydligt och svårbegripligt
Uttalet är klart och tydligt
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets accent.
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är någorlunda varierat
Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet Meningsbyggnad
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder någon strategi
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Innehåll Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar. Röd tråd finns delvis. Är osäker på att formulera sig så att samtalet kommer av sig.
Talar med sammanhang. Röd tråd finns. Uttrycker egna tankar och känslor. Bra balans mellan detaljer och helhet.
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: