Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris No-ämnen åk 4-5

Skapad 2018-05-08 10:36 i Blötbergets skola Ludvika
Matris i NO-ämnena utifrån förmågorna
Grundskola 4 – 5 Teknik Biologi Kemi Fysik

Förmågor inom NO

På väg att nå tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
begreppslig förmåga
Använda biologins, fysikens, kemins och teknikens begrepp.
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i biologi, fysik, kemi och teknik för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner kring ämnet.
Du deltar i diskussioner kring ämnet och du uttrycker egna åsikter utifrån faktakunskaper.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren genomföra och dokumentera en enkel undersökning.
Du kan självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning. Du har börjat fundera över om vilka källor som är bra att hämta fakta från. (källkritiskt tänkande)
Du kan självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en undersökning. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i biologi, fysik, kemi och teknik för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning och motivera varför.
Analytisk förmåga
Du kan använda biologins, fysikens, kemins och teorier för att beskriva och förklara samband.
Du kan med lärarens stöd och bilder beskriva ett enkelt samband.
Du kan beskriva och förklara ett enkelt samband.
Du kan beskriva, förklara och ge exempel på olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: