👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt samhällskunskap

Skapad 2018-05-08 11:45 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris till debattområde kopplat till samhällskunskap för årskurs 8.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, - analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, - söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka åsikt
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.