Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 2-3

Skapad 2018-05-09 13:23 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Bedömningsmatris svenska som andraspråk åk 2-3, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lgr11
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Ordförråd
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Samtalen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Språkliga missförstånd
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Språkliga strategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: