👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse vt-18

Skapad 2018-05-11 10:59 i Linehedsskolan Halmstad
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott & Lekar
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag försöker hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och samspelar med lagkamrater. Jag hanterar med- och motgångar.
Motorisk Träning
  • Idh
  • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. hoppa, krypa, fånga.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. hinderbana. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kontrollerar den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Orientering
  • Idh
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Jag kan med stöttning av pedagog vända kartan rätt och gå en kort bit med kartan rättvänd. Jag känner till något karttecken.
Jag kan till viss del orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen de vanligaste karttecknen.
Jag kan relativt enkelt orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen och förstår de vanligaste karttecknen.