👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-05-14 09:17 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 5 Historia

---------------------->
---------------------->
---------------------->
Tidsperioder
Medeltiden som tidsbegrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Kvinnor och män. Skillnader mellan adel och bönder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer.
Människors möten. Digerdöden.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden.
Kristendomen i Norden.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverat sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverat sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverat sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.