Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Nationella prov i matematik vt-18 åk 3

Skapad 2018-05-16 21:46 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik

Delprovsresultat

N: nått kravnivån EN: ej nått kravnivån
Nivå 2
EN
Nivå 3
N
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Begreppsförmåga – visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel plus, summa, udda, addition. A2 Kommunikationsförmåga – deltar i samtalet kring uppgiften. A3 Resonemangsförmåga – för och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften, A4 Problemlösningsförmåga – tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Kravnivå: minst tre av fyra kriterier.
Delprov B
Sannolikhet och statistik: B1 Statistik, sannolikhet och kombinatorik. Kravnivå: 10 poäng (totalt 15)
Delprov C
Taluppfattning och tals användning: C1 Tolka en uppgift till matematiska symboler och komma fram till ett svar. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov D
Geometri D1 Symmetri, massa och lösa enkla problem. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov E
Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring. E1 Problemlösning. Kravnivå: 9 poäng (totalt 16)
Delprov F
Taluppfattning och tals användning F1 Välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: Uppgift 1-4: 5 poäng (totalt 8)
F2 Välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: Uppgift 5-8: 4 poäng (totalt 8)
Delprov G
Taluppfattning och tals användning samt algebra: G1 Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem, Kravnivå: Uppgift 1-8: 9 poäng (totalt 13)
G2 huvudräkning, likhetstecknets innebörd. Kravnivå: Uppgift 9-11: 9 poäng (totalt 12)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: