Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scratchprojekt I

Skapad 2018-05-17 12:32 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för teknikämnet kopplad till scratchprojekt I
Grundskola 4 Teknik

Bedömningsgrunder för teknikdelen i projektet

Bedömning - Teknik

  • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk  4-6   Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
->
->
->
Kodning
Du har följt instruktionerna i uppgiften och skapat en fungerande digital berättelse i Scratch på mellan 2-3 minuter.
Du har använt många olika kodblock som du testat dig fram för att få en utvecklad och variationsrik berättelse.
Du kan förklara vilka olika programmeringslösningar du provat och varför du bestämde dig för de du slutligen använde i din presentation.
Digital bild
Använt tre olika sprites och bakgrunder som inte fanns i Scratch från början.
Använt både bildprogrammet i Scratch och Pixlr för att skapa egna sprites/bakgrunder
Minst en sprite som du själv gjort ska ha olika klädslar. Bilderna skall vara välarbetade och noggrant utförda
Digitalt ljud
Tagit in och använt tre olika ljud i Scratch som inte fanns där från början
Använt både importerat ljud och egeninspelat ljud i Scratch
Använt både ljudeffekter, musik och tal i presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: