Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik med mekanik!

Skapad 2018-05-24 09:48 i Stenkulan Lerum
Mekanik
Grundskola 7 Fysik

Mekanik: Teori och laboration

Mekanik: Teori

  • Fy  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  • Fy  C 9   Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  • Fy  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
På väg att uppnå kunskapskraven
--->
-->
->
Du använder relevanta begrepp
T.ex. Stödyta, gravitation, tyngdpunkt, dragningskraft, tyngdkraft, Newtons lagar, mekanikens gyllene regel, enkla maskiner, kraftpil (vektor), acceleration, kraft m.fl
Vid något tillfälle med rätt betydelse
Vid flera tillfällen med rätt betydelse
Vid alla tillfällen med rätt betydelse
Du använder Fysikens teorier
T.ex. Newtons lagar och Mekanikens Gyllene regel
Vid något tillfälle på korrekt sätt
Vid flera tillfällen på korrekt sätt
Vid i stort sätt alla tillfällen det går
Du förklarar en vardaglig situation där krafter spelar roll
T.ex. En boll som sparkas till.
På ett kortfattat sätt, med ett enkelt vardagligt språk
På en mer utvecklat sätt, med ett mer naturvetenskapligt språk
På ett välutvecklat sätt, med fler kopplingar till teorier samt ett naturvetenskapligt språk.

Mekanik: Laboration

  • Fy  E 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  • Fy  C 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Fy  A 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
På väg att uppnå kunskapskraven
--->
-->
->
Laboration
Du har vid något tillfälle laborerat säkert och använt utrusningen på rätt sätt.
Du har vid flera tillfällen laborerat säkert och använt utrusningen på rätt sätt.
Du har vid alla tillfällen laborerat säkert och använt utrusningen på ett rätt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: