👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P 100 Svenska 1-3

Skapad 2018-05-25 11:51 i Parkskolan Norrtälje
Målen i svenska.
Grundskola F – 3 Svenska

Matrisen innehåller alla de moment som du ska ha grundläggande kunskaper i för svenska, nedbrutet årskursvis.

Läsa
Skriva
Tala, lyssna och samtala
Berättande texter och sakprosatexter
Språkbruk
Informationssökning och källkritik
F, kunna läsriktningen.
F, ha rätt pennfattning.
F, kunna lyssna till en berättelse.
F, förstå rim.
2, förstå skillnaden på talspråk och skriftspråk.
3, övar informationssökning från böcker, tidskrifter och från webbsidor.
1, kunna alla bokstäver och ljud, samt skriva dessa.
F, kunna känna igen sitt namn och skriva det.
1, kunna uttrycka sig så att alla förstår.
2, känna till någon barnboksförfattare.
3,övar olika språkliga strategier för att minnas och lära ex. Skriva ned, stödord eller mindmapp.
3, övar källkritik.
1, kunna växla strategi när du läser (LUS 10).
1, ha mellanrum mellan orden i texter.
1, kunna alfabetisk ordning.
2, bekantar sig med poetiska texter.
2, kunna läsa korta texter högt inför publik, med tydliga uppehåll vid punkt (LUS 13).
2, kunna skriva enkla texter med läslig handstil.
2, kunna använda rätt verbform.
3, bekantar sig med olika texttyper ex. webbtext, film och instruktioner.
2, kunna särskilja vokaler och konsonanter.
2, kunna använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
2, kunna ge och ta muntliga instruktioner.
3, kunna läsa med flyt (LUS 15).
3, kunna skriva enkla texter på dator.
3, kunna samtala om elevnära frågor och ämnen, samt framföra egna åsikter.
3, visa grundläggande läsförståelse (Tummen upp).
3, kunna stava vanligt förekommande ord.
3, kunna göra muntliga presentationer.
3, kunna skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.
3, kunna skriva enkla faktatexter med ämnesspecifika ord och begrepp.
3, kunna ge omdömen om olika texter samt bearbeta sina texter utifrån respons.