👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-2018 Torås-skolan grundsärskola Musik

Skapad 2018-05-31 18:24 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Musik

Kunskapskraven i enhet med betyg åk9

E
C
A
Sång
Jag kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Jag kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon, och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Jag kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Musicerande
Tillsammans
Jag kan medverka i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Jag spelar på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Jag spelar på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Musicerande
Tillsammans
Jag bidrar till att anpassa mitt musicerande till sammanhang och genre.
Jag anpassar delvis mitt musicerande till sammanhang och genre.
Jag anpassar mitt musicerande väl till sammanhang och genre.
Skapande
Jag kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Jag kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Jag kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Analys och reflektion
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar jag till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för jag enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för jag välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Analys
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Jag kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Jag kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.
Riskbedömning
Jag kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Jag kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Jag kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.