Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Sv/Sva Språkutveckling - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-06-01 10:59 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Samtala

Inte godtagbar nivå
Godtagbar nivå E-D
Mer är godtagbar nivå C-A
Tala själv och samspela
Hur eleven yttrar sig i samtalet.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur eleven lyssnar på andra.

Tala

Inte godtagbar nivå
Godtagbar nivå E-D
Mer är godtagbar nivå C-A
Mottagare
Kommunikativa och kognitiva funktioner. Hur den muntliga texten fungerar för den som lyssnar.
Textens genre
Hur strukturen och språket stämmer med genrens mönster.
Samspel med lyssnarna
Hur eleven samspelar med och skapar tillit hos dem som lyssnar.
Den muntliga texten i sin helhet

Skriva

Inte godtagbar nivå
Godtagbar nivå E-D
Mer är godtagbar nivå C-A
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den. Kommunikativa och kognitiva funktioner.
Textens genre
Helhetsstruktur och språk
Globala och lokala nivåer, textnivå, styckeindelning, meningsnivå och uttrycks- och ordnivå
Normer och språkriktighet
Meningsbyggnad, konstruktion av uttryck, användning av ord, användning av tecken och stavning.
Texten i sin helhet

Läsförståelse

Inte godtagbar nivå
Godtagbar nivå E-D
Mer är godtagbar nivå C-A
Hitta information
Dra enkla slutsatser
Sammanföra och tolka
Granska och värdera
Struktur och språk i texten
Läsförståelse i sin helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: