Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO 4-6

Skapad 2018-06-03 19:55 i Ugglums skola Partille
Fysik (ljud), Biologi (naturvetenskaplig undersökning)
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi NO (år 1-3)

Fysik (ljud), Biologi (naturvetenskaplig undersökning), Kemi

Har ännu inte visat förmåga
Grundläggande
God
Mycket god
Kommunicera
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem.
Kunskaper
Fysikaliska fenomen Ljud
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Undersökningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar Kan genomföra en undersökning enligt given instruktion. Kan dra enkla slutsatser. Kan göra enkla dokumentationer
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan själv planera och sedan genomföra en undersökning. Kan dra utvecklade slutsatser. Kan göra utvecklade dokumentationer.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan planera, genomföra och värdera en undersökning. kan även ge förslag på nya frågeställningar. Kan dra välutvecklade slutsatser. Kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband
Har grundläggande kunskaper om samband inom ämnet. Visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnets begrepp.
Har goda kunskaper inom ämnet. Visar det genom att förklara och visa på enkla samband, med relativt god användning av ämnets begrepp
Har mycket goda kunskaper inom ämnet. Visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag, med god användning av ämnets begrepp.
Kemi
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: