👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, 7-9 (HT 18)

Skapad 2018-06-04 15:28 i Ugglums skola 5-9 Partille
En generell matris i Matematik för åk 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen utgår helt och hållet från kunskapskraven för matematik år 7-9 i Lgr 11. För att den ska bli tydligare har vi delat upp den i fyra olika förmågor.

Förmåga 1

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att lösa problem med någon strategi
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt BIDRA TILL att FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till problemets karaktär samt FORMULERA enkla matematiska modeller som EFTER NÅGON BEARBETNING kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med GOD anpassning till problemets karaktär samt FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Att värdera din strategi och rimligheten av resultatet
Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan BIDRA TILL att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan GE NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge FÖRSLAG på ALTERNATIVA tillvägagångssätt

Förmåga 2

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att använda matematiska begrepp i sitt sammanhang samt se samband mellan dem
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i VÄLKANDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i BEKANTA sammanhang på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra UTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i NYA sammanhang på ett VÄL FUNGERANDE sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett VÄL FUNGERANDE sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmåga 3

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat. Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA matematiska metoder med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med GOTT resultat. Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA matematiska metoder med GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med MYCKET GOTT resultat. Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring

Förmåga 4

Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att redovisa dina beräkningar
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Att deltaga i matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR RESONEMANGET FRAMÅT.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt SOM FÖR RESONEMANGET FRAMÅT.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt SOM FÖR RESONEMANGET FRAMÅT OCH FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.