Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Religion - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-06-04 19:54 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
F
E
C
A
Kristendomen och världsreligionerna
Eleven har kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  • Re
Resonera om religioner och livsåskådningar
Dessutom resonerar eleven om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  • Re
Religioners påverkan
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband och resonera.
  • Re
Livsfrågor och identitet
Eleven kan också resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  • Re
Etik och moral
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att resonera och använda etiska begrepp och modeller.
  • Re
Källor och källkritik
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor samt resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Re
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: