Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Kemi - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-06-05 13:04 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Kemi
F
E
C
A
Energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Ke
Diskutera och argumentera
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument som för diskussionerna framåt.
 • Ke
Källor och källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Ke
Informationssökning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
 • Ke
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke
Utrustning och säkerhet
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • Ke
Kemiska modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke
 • Ke
Resonerar
Eleven resonerar kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Ke
Dokumentation
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke
Materiens uppbyggnad och kemins begrepp
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke
Kemiska processer och samband
Eleven kan resonera om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på identifierbara kemiska samband i naturen.
 • Ke
Kemiska processer i vardagen och samhället
Eleven undersöker hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
 • Ke
Hållbar utveckling
Dessutom resonerar eleven kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Ke
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan beskriva och ge exempel på centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: