Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 4

Skapad 2018-06-13 07:22 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris åk.4.
Grundskola 4 Fysik Kemi Biologi

Bedömningsmatris åk.4.

Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturvetenskapliga områden,

>
>
>
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturvetenskapliga områden genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturvetenskapliga områden genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturvetenskapliga områden genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Genomföra systematiska undersökningar,

>
>
>
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och i arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och i arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och i arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband.

>
>
>
Kunskap/Sammanhang/Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av rätta begrepp.
Eleven har goda kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av rätta begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av rätta begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: