Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan reportage

Skapad 2018-06-15 10:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av reportage.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Reportage.

E
C
A
Innehåll
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har gjort en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck.
Innehåll
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar ett reportage, t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar ett reportage, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt
Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: