Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grynnan-SO åk 4

Skapad 2018-06-15 10:58 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna matris utgår från Göran Svanelids ”The big 4” (”The big 5”) då man valde fyra aspekter. Läraren som vill använda vår generella matris kan ha stöd i Göran Svanelids tankar. Man utgick från förmågorna i läroplanens vid skapandet av innehållet i de olika aspekterna. De olika nivåerna bygger på kunskapskraven i åk 6.
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap Geografi Historia

Bedömningsmatris enligt kunskapskrav i slutet av årskurs 4 i SO (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap)

Generell bedömningsmatris

>
>
>
Analysförmåga
att föra resonemang att se samband att värdera att jämföra att förstå och tolka
Du för enkla resonemang kring händelser och upplevelser.
Du för mer utvecklade resonemang med relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Informationshantering
att söka information att värdera källor att kritiskt granska
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för enkla resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för utvecklade resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för välutvecklade resonemang om källans användbarhet.
Begreppsförmåga
att använda begrepp
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kommunikativ förmåga
att uttrycka ståndpunkter att beskriva att redogöra att återge att formulera sig att anpassa till mottagare och syfte
Du återger och beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du återger och beskriver med tydligt sammanhang och till viss del anpassat till mottagaren.
Du genomför välutvecklade redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Faktaanvändning
Du redogör för central fakta och gör enklare förklaringar. Du kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet med fler detaljer. Du använder dina kunskaper i några olika sammanhang.
Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet, du är tydlig i ditt urval av detaljer. Du använder dina kunskaper i flera sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: