Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning (skriftligt) HT åk 3, Holstagårdsskolan 2018

Skapad 2018-06-17 14:14 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matrisen utgår från Skolverkets obligatoriska bedömningstöd för åk 1-3. I de skriftliga delarna prövas elevernas förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Grundskola 3 Matematik

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Före/Efter
Lägre nivå, mellannivå
Jag kan talens grannar (0-100).
Jag kan talens grannar (0-300).
(Prövas inte på högre nivå)
Talföljd 1
Alla nivåer
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-25.
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-50.
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-4000.
Talföljd 2
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan hitta på en egen talföljd och förklara hur jag tänker.
Tals värde
Mellannivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Jag kan skriva olika tal med siffror utifrån hundratal, tiotal och ental.
(Prövas inte på högre nivå)
Bråk
Mellannivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Jag kan para ihop rätt bråk med rätt bild.
(Prövas inte på högre nivå)
Tallinje
Lägre nivå, mellannivå
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
(Prövas inte på högre nivå)
Storleksordna tal
Lägre nivå
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-101.
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Beräkna: Addition
Lägre nivå
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20.
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20.
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Likhetstecknet: Addition/Subtraktion
Lägre nivå, mellannivå
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-40.
(Prövas inte på högre nivå)
Likhetstecknet
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-100.
Beräkna: Multiplikation
Mellannivå, högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-50.
Beräkna: Division
Mellannivå, högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Jag kan göra enkla beräkningar med division inom talområdet 0-100.
Jag kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-100.
Bråk 1
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan sätta ut rätt tal i bråkform på en tallinje.
Bråk 2
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan markera en tredjedel.
Bråk 3
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan lösa textuppgifter med bråk inom talområdet 0-20,
Problemlösning 1
Alla nivåer
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa enkla textuppgifter inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva.
Jag kan lösa textuppgifter i addition och subtraktion samt rita eller skriva.
Problemlösning 2
Alla nivåer
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter som handlar om division inom talområdet 0-10.
Jag kan lösa textuppgifter i division inom talområdet 0-100, samt rita, eller skriva.
Problemlösning 3
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-1000, samt rita, eller skriva.
Problemlösning 4
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan lösa textuppgifter i division och multiplikation (0-120), samt rita, eller skriva.
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Jag kan lösa uppgifter i addition och subtraktion med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: