Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2018-06-18 10:21 i Vistaskolan Huddinge
Grundskola 1 – 3 Engelska

Engelska åk 1-3

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tolka och förstå
Instruktioner och beskrivningar Filmer, dramatiseringar och texter från olika medier. Ord och fraser i närmiljön
Du behöver utveckla ditt engelska ordförråd, genom att lyssna på olika typer av tydligt talad engelska från olika medier inom elevens närmiljö.
Du förstår och tolkar tydligt talad engelska på ett bra sätt inom elevnära områden från olika typer av medier.
Du förstår och tolkar det engelska språket på ett mycket bra sätt inom elevnära områden från olika typer av medier.
Kommunicera i skrift
Enkla beskrivningar och meddelanden Ord och fraser i närmiljön
Du behöver utveckla ditt skrivande genom att använda dig av enkla ord och fraser samt kunna skriva enkla meddelanden.
Du kan på ett bra sätt kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva enkla meddelanden och göra dig förstådd på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva enkla meddelanden och göra dig förstådd på ett mycket bra sätt.
Tala
Ord och fraser välbekanta för eleven Enkla samtal och dialoger Enkla presentationer Sånger Ramsor Dramatisering
Du behöver utveckla dina språkliga strategier för att kunna formulera dig och kommunicera i tal, genom enkla samtal och dialoger med elevnära ord och fraser, för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan på ett bra sätt formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger, med elevnära ord och fraser. Du kan även på ett bra sätt förstå och göra dig förstådd.
Du kan på ett mycket bra sätt formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger, med elevnära ord och fraser. Du kan även på ett mycket bra sätt förstå och göra dig förstådd.
Läsa
Ord och fraser i närmiljön Beskrivningar och meddelanden Sånger Ramsor Dikter Instruktioner Beskrivningar
Du behöver utveckla din förmåga att läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan på ett bra sätt läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan på ett mycket bra sätt läsa elevnära texter med enkla budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: