👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 4, Gamla Uppsala skola

Skapad 2018-06-19 09:07 i Almtunaskolan Uppsala
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända - Bygga Svenska STEG 4 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 4

LYSSNA
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags och ämnesrelaterat tal, till exempel genom att återge, sammanfatta, och reflektera över
Eleven deltar i spontana och styrda samtal i undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

TALA
Eleven uppvisar ett mer effektivt flyt i kommunikationen än tidigare och kan förhandla om mening när något är oklart
Eleven gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
Eleven uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord och olika slags bisatser, alltmer tillämpa inversionsregeln, använda verbens tempusformer med större säkerhet (sprang, har/hade/skulle sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning, börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck (Jag har en idé; Nu är det kört; När man får rött kort så åker man ut)

LÄSA
Eleven läser om, tar stöd i sammanhanget och ställer frågor när det uppstår problem med förståelsen
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad i texten/vilka ord visar det?
Eleven använder information i bilder, grafer och andra multimodala resurser för att fördjupa förståelse av en text
Eleven kan med stöttning tolka information och svara på frå­gor, även om svaret inte direkt går att utläsa i texten
Eleven samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning
Eleven kan göra relevanta kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa och bekräfta förstå­elsen

SKRIVA
Eleven skriver texter med en varierad meningsbyggnad med hjälp av bisatser, infinitivfraser och anföring, till exempel: "Grudan är duktti på att sima; Jag frågade han om han kunde hjälpa mig att hitta bollen"
Eleven använder olika satsdelar i temaposition, till exempel: "Den har långa kraftiga bakben och därför kan den lätt fly"
Eleven skriver texter med en varierad textbindning, till exempel genom att uttrycka temporala samband med uttryck såsom: efter en stund, först efter ett tag, lite senare
Eleven skapar dramatik i berättelser med berättartekniska grepp som idiomatiska uttryck och upprepning, till exempel: "Det vatnades i munnen på draken; rödare och rödare"
Eleven använder nu även utbyggda nominalfraser med efterställda bestämningar, till exempel: "En kung som hade en prinsessa; öron utan hårstrån"
Eleven använder flerordsuttryck, till exempel: "han skulle ut och rida", och partikelverb, till exempel: "somnade om, flög iväg"