Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital konstruktion genom programmering

Skapad 2018-06-19 16:07 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7

Programmering av spel med hjälp av Scratch eller koda.nu

Konstruktion och dokumentation

  • Tk  E 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • Tk  E 9   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  • Tk  C 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  • Tk  C 9   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  • Tk  A 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • Tk  A 9   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Du är på väg att uppnå grundläggande kunskapsnivå
--->
-->
->
Du kan
Konstruera ett enkelt digitalt spel genom programmering och pröva idéer för att lösa problem.
Konstruera ett utvecklat digitalt spel genom programmering och pröva och ompröva idéer för att lösa problem.
Konstruera ett välutvecklat digitalt spel genom programmering och systematiskt pröva och ompröva idéer för att lösa problem.
Du kan under arbetets gång
med hjälp välja metoder som leder framåt
på egen hand välja metoder som leder arbetet framåt
på egen hand välja metoder som utvecklar och leder arbetet framåt
Du kan
göra en enkel dokumentation av ditt arbete där man på något sätt kan följa arbetets gång
göra en utvecklad dokumentation av ditt arbete där man flera sätt kan följa arbetets gång
göra en välutvecklad dokumentation av ditt arbete där mantydligt och på än flera sätt kan följa arbetets gång
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: