Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap (åk 4-5,2018)

Skapad 2018-06-19 21:56 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap

Samhällsstruktur

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du har...kunskaper om olika samhälsstrukturer
grundläggande
goda
mycket goda
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då ...samband inom olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Samhällsfrågor

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan utifrån något givet exempel föra...resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då...samband...
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
...med underbyggda resonemang.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med...underbyggda argument.
enkla resonemang och till viss del
utvecklade resonemang och relativt väl
välutvecklade resonemang och väl

Demokrati

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du har...kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar...
grundläggande
goda
mycket goda
...och visar det genom att föra...resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade

Källors användbarhet

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett...fungerande sätt...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: