Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 21:59 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Geografi
träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du har ...kunskaper om natur och kulturlandskap...
grundläggande
goda
mycket goda
...och visar det genom att föra...underbygda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
I resonemangen beskriver du ...samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Du kan även använda geografiska begrepp på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett...fungerande sätt...
i huvudsak
relativt väl
väl
...samt för...resonemang om olika källors användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett...sätt
i huvudsak fungerande
relativt ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Du har...kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi...
grundläggande
goda
mycket goda
...och visar det genom att med...säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
viss
relativt god
god
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då ...underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Dessutom för du resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då ...underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: