Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:00 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Kemi

Samhälle och miljö

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Söka information

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Använda information

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med... anpassning till sammmanhanget.
viss
relavtivt god
god

Undersökningar

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
bidra till att formulera
formulera
formulera
...som det...
går att arbeta systematiskt utifrån
efter någon bearbetning går att arbeta utifrån
går att arbeta utifrån
I arbetet använder du utrustning på ett säkert,...sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...samt ...som kan förbättra undersökningen.
bidrar till att ge förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
ger förslag
Dessutom gör du...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Begrepp och sammanhang

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du har...kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang...
grundläggande
goda
mycket goda
...och visar det genom att...
ge exempel på och beskriva
förklara
förklara
dessa
och visa på enkla samband inom dessa
och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag
...med...användning av kemins begrepp.
viss
relativt god
god
Du kan även föra...resonemnag om uppbyggnad och egennskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
enkla
utvecklade
välutvecklade
I ...underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Upptäckter och dess betydelse

Träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: