Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:01 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Fysik

Samhälle och miljö

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som ...
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Söka information

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Använda information

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med...anpassning till sammanhanget.
viss
relativt god
god

Undersökningar

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulera
...som det...går att arbeta systematiskt utifrån.
efter någon bearbetning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ...sätt.
huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då ...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...samt...som kan förbättra undersökningen.
bidrar till att ge förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
ger förslag
Dessutom gör du ...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Begrepp och sammanhang

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har ...kunskaper om fysikaliska fenomen...
grundläggande
goda
mycket goda
...och visar det genom att...användning av fyskikens begrepp.
ge exempel på och beskriva dessa med viss
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god
I... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Du kan också...energikällor, energianvändning och isolering...
beskriva och ge exempel på
förklara och visa på något enkelt samband mellan
förklara och visa på olika enkla samband mellan
...med...koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
viss
relativt god
god
Dessutom...eleven...
beskriver
förklarar
förklarar
...och himlakroppars rörelse i förhållande till varandra...
ger exempel på
visar på samband kring
visar på mönster i
...och för...resonemang om hur dag och natt, måndader och årstider uppkommer.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Upptäckter och dess betydelse

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: