Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:13 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse- aktivitet
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till ..... aktiviteten.
till viss del
relativt väl
väl
Rörelse- musik och dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven ........ sina rörelser till takt och rytm.
till viss del
relativt väl
väl
Simning
Eleven kan även simma .......... i ryggläge.
200 meter varav 50 meter
200 meter varav 50 meter
200 meter varav 50 meter
Resonemang
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ................ underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Allemansrätten
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med ......... anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
viss
relativt god
god
Orientering
Dessutom kan eleven med .........säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
viss
relativt god
god
Förebygga skador
Eleven kan ge ...... beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Nödsituationer
Dessutom ...... eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
kan
kan
kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: