Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris geometriska objekt, längd & omkrets årskurs 4

Skapad 2018-06-20 09:04 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
beskriver hur jag gör
  • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.
Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
förstår vissa begrepp
  • Ma  E 6
kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår några.
kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår de flesta.
kvadrat? romb? rektangel? parallellogram? triangel? cirkel? motstående sida? hörn? parallella? längd? längdenheter? omkrets? Jag förstår alla.
använder metoder
  • Ma  E 6
Jag använder inte alltid linjalen rätt men kan ibland mäta olika längder.
Jag använder ofta linjalen rätt och kan då mäta olika längder.
Jag använder linjalen rätt och kan mäta olika längder.
kan
Jag kan konstruera (göra) några få olika former.
Jag kan konstruera (göra) många olika former.
Jag kan konstruera (göra) de flesta former.
kan
  • Ma  E 6
Jag försöker och kan ibland räkna ut någon forms omkrets.
Jag kan räkna ut några olika formers omkrets.
Jag kan räkna ut olika formers omkrets.
kan
Jag tycker det är svårt att omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m. Ibland blir det rätt.
Jag försöker omvandla olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Det blir ofta rätt.
Jag omvandlar olika längdenheter, t.ex att 100 cm=1m 150 mm=15 cm 15 dm=1,5m Jag har nästan alltid rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: