👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris moderna språk åk 7-9

Skapad 2018-06-21 09:24 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Höra
- förståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta några detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta flera detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
- visa sin förståelse
Du kan berätta om och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan berätta om och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
- använda strategier för ökad förståelse
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du använda dig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du använda dig av några strategier för lyssnande.
Läsa
- förståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta några detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta flera detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
- visa sin förståelse
Du kan berätta om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan berätta om och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
- använda strategier för ökad förståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du använda dig av några strategier för läsning.
Söka och använda
- texter och talat språk från t. ex. internet, böcker, tidningar
Du kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Tala
- muntlig framställning, t. ex. presentation
Du visar ett enkelt ordförråd, du formulerar enkla och begripliga meningar, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du är ganska förberedd, ditt uttal är till stor del begripligt.
Du har ett något mer detaljerat innehåll. Du visar ett gott ordförråd, du formulerar delvis varierade meningar, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du är förberedd, du har oftast ett tydligt och säkert uttal.
.Du har ett detaljerat innehåll. Du visar ett rikt ordförråd, formulerar varierade meningar, du kan använda den grammatik vi arbetat med, du är väl förberedd, du har ett tydligt och säkert uttal.
- bearbeta
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
- muntlig interaktion, t. ex. samtal
Du formulerar enkla och begripliga frågor och svar, ditt uttal är till stor del begripligt.
Du utvecklar delvis dina frågor och svar, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du har oftast ett tydligt och säkert uttal.
Du utvecklar dina frågor och svar, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du har ett tydligt och säkert uttal. Du tänker på att anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation.
- strategier vid muntlig interaktion
Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du kan använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du kan använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Skriva
- skriftliga framställningar, t. ex. uppsats, faktatext
Du visar ett enkelt ordförråd, du formulerar enkla och begripliga meningar, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du har ett något mer detaljerat innehåll. Du visar ett gott ordförråd, du formulerar delvis varierade meningar, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du gör en del stavfel som inte påverkar förståelsen.
Du har ett detaljerat innehåll. Du visar ett rikt ordförråd, du formulerar varierade meningar, du kan använda den grammatik vi arbetat med, du stavar i stort sätt korrekt.
- bearbeta
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
- skriftlig interaktion, t. ex. brev, mejl
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du formulerar enkla och begripliga texter, din stavning är till största delen förståelig.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du utvecklar delvis dina texter, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du har oftast en bra stavning.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du utvecklar dina texter, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du har en bra stavning. Du tänker på att anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation.
- strategier vid skriftlig interaktion
Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.