Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-07-23 13:37 i Andersbergsskolan Halmstad
En bedömningsmatris tillhörande arbetet om Valet 2018
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap

Val och demokrati

Val och demokrati

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta kunskaper
Hur du berättar om demokrati, hur ett val går till och de olika partierna
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Begrepp
Att du använder begreppen som vi går igenom i texter och samtal
Du kan med stöd använda begrepp på ett fungerande sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Diskutera
Att du är med och diskuterar, lyssnar och kommer med egna argument( åsikter)
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: