👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva krönika 2.0

Skapad 2018-08-17 18:53 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att utveckla
E
C
A
Innehåll
Min text fungerar i huvudsak som en krönika. Min tankegång framgår och jag resonerar kring mitt ämne genom att ta upp någon aspekt av det på ett enkelt sätt. Mina exempel passar i huvudsak till sammanhanget.
Min text passar relativt väl som en krönika. Min tankegång framgår tydligt och jag resonerar kring mitt ämne genom att jag utvecklar en eller flera aspekter. Mina exempel är passar relativt väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget. Min krönika innehåller både det personliga och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Min text passar väl som en krönika. Min tankegång är tydlig och jag resonerar kring mitt ämne genom att jag tar upp någon eller flera aspekter av det på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Mina exempel passar väl i sammanhanget och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag använder enkel textbindning genom sambandsord, t.ex. och, så, men, när, för.
Min text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord, t.ex. jämfört med, däremot och slutsatsen är. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats, en retorisk fråga eller uppmaning till läsaren.
Min text är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Min textbindning är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats, en retorisk fråga eller en uppmaning till läsaren.
Språk, stil och skrivregler
Mitt ordval är enkelt men uppvisar en viss variation. Jag upprepar ibland ord och/eller startar meningar på liknande sätt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och är oftast rätt. Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Jag varierar med korta och långa meningar samt huvudsatser och bisatser för att skapa ett bra flyt. Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Jag varierar medvetet med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt samt utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning