👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utställningsdesign

Skapad 2018-08-21 10:55 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
E
C
A
Planering och utförande
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
Idéer
I arbetet tar eleven med viss säkerhet fram enkla idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas.
I arbetet tar eleven med viss säkerhet fram idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas.
I arbetet tar eleven med säkerhet fram idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas.
Presentation
Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och enkla två- och tredimensionella modeller. Eleven realiserar i samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet.
Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och två- och tredimensionella modeller. Eleven realiserar efter samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet.
Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och två- och tredimensionella modeller. Eleven realiserar efter samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av god teknisk och estetisk kvalitet.
Koordinera och matcha
I arbetet matchar och koordinerar eleven med viss säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. Dessutom arbetar eleven i samråd med handledare med färgsättning och textframställning.
I arbetet matchar och koordinerar eleven med viss säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. Dessutom arbetar eleven efter samråd med handledare med färgsättning och textframställning.
I arbetet matchar och koordinerar eleven med säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. Dessutom arbetar eleven efter samråd med handledare med färgsättning och textframställning.
Använda digital teknik
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digital teknik och teknisk utrustning.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digital teknik och teknisk utrustning.
I arbetet använder eleven med säkerhet digital teknik och teknisk utrustning. Vid behov gör eleven anpassningar under arbetets gång.
Analysera och motivera
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med enkla omdömen de val som har gjorts under arbetet.
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet.
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.