Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA8. Fördiagnos 18/19

Skapad 2018-08-26 18:25 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av fördiagnos inför år 8. (Matematikboken Y)
Grundskola 8 Matematik

Utvärdering av fördiagnos inför år 8.
(Matematikboken Y)

TALUPPFATTNING

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 25
Skriv "en kvarts miljon" med siffror
Uppgift 18
Du har siffrorna 2, 4, 8 och 5. Bilda med dessa siffror ett tal som är så nära 5 000 som möjligt.
Uppgift 19
0,7 0,699, 0,609 0,61 0,099 Vilket tal är minst?

FYRA RÄKNESÄTTEN

Inte gjort
Fel svar
Rät svar

Addition

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 10
2,5 + 0,7 =

Subtraktion

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 3
1 - 0,2 =
Uppgift 13
0,5 - 0,05 =
Uppgift 17
-3 + 7 - 9 =

Multiplikation

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 2
0,8 • 6 =
Uppgift 4
100 • 1,4 =
Uppgift 7
0,7 • 40 =
Uppgift 21
700 • 0,39

Division

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 1
43 / 10 =
Uppgift 16
45 000 / 500 =
Uppgift 20
20,8 / 8 =

PRIORITERINGSREGLER

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 8
10 + 6/2 =

BRÅK

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 5
1 - 3/8 =
Uppgift 22
Förkorta bråket 27/45 så långt som möjligt.
Uppgift 23
1 3/4 + 4,8 =

PROCENT

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 11
20% av 80kr =
Uppgift 24
3/5 = ? %
Uppgift 29
I klass 8A gick 11 flickor och 14 pojkar. Hur många procent av eleverna var flickor?
Uppgift 24
Priset på en blomkruka är 60 kr. Priset höjs med 5%. Vilket blir det nya priset?

ENHETER

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 6
45 cm = ? m
Uppgift 12
35cl = ? dl
Uppgift 9
700g = ? kg

TID

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 15
1h + 1/4h = ? min
Uppgift 30
Hur många sekunder är 0,15 min?

GEOMETRI

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 27
Vilken omkrets har triangeln på bilden?
Uppgift 28
Hur stor area har triangeln på bilden?

EKVATION

Inte gjort
Fel svar
Rät svar
Uppgift 26
Lös ekvationen 6x + 13 = 31
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: