Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-08-27 16:01 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia

Lärandematris forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur man levde
  • SO   3
Du berättar/visar på ett enkelt sätt hur människor levde under stenåldern. Du berättar till exempel något om deras bostäder, kläder, verktyg eller mat.
Du berättar/visar hur människor levde under jägar- och samlarrstenåldern, respektive bondestenåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat.
Du berättar/visar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du berättar om skillnaderna och likheterna och beskriver varför det är så.
Spår från forntiden
  • SO   3
Du ger något exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från. Du berättar om spåren och beskriver något om varför de finns, hur har de uppkommit eller varför finns de kvar.
Tidslinjer
  • SO   3
Du sätter ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje med stöd. Du förstår tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Du sätter ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör. Du förstår och använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, istid,stenålder, bronsålder och järnålder.
Du sätter ut istid, stenålder, jägar- och samlarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör och varför en period övergår i en annan. Du förstår och använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, istid, stenålder, jägar- och samlarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: