Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A

Skapad 2018-08-28 08:53 i Ingaredsskolan Alingsås
Taluppfattning
Grundskola 4 Matematik

Taluppfattning

 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
Du förstår hur vårt talsystem är uppbyggt och kan dela upp tal i talsorter. Du kan också begreppen för de olika talsorterna och kan säga hur mycket de olika positionerna är värda.
Du kan storleksordna tal mellan 0-10000
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Addition och subtaktion

 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du visar att du förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Du visar att du kan använda likhetstecknet korrekt.
.
Du kan använda dig av någon skriftlig räknemetod i additiondå du räknar inom talområdet 0-10000.
Du kan använda dig av någon skriftlig räknemetod i subtraktion då du räknar inom talområdet 0-10000.
Du kan använda dig av addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning
.

Geometri

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du känner till metoder för hur man mätte länder förr i tiden.
Du kan uppskatta och mäta sträckor..
Du kan uppskatta och mäta längder.
Du känner till namnet på några geometriska objekt, t.ex. kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder och pyramid.
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.

Multiplikation och division

 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du visar att du förstår sambandet mellan addition och multiplikation.
.
Du visar att du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60 och 5*600.
Du visar att du kan multiplicera tal som 3*47 och 2*236 och då multiplicera varje talsort för sig.
Du visar att du förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Du kan använda dig av metoden "kort division"
Du kan använda dig av multiplikation och division vid problemlösning och textuppgifter.

Tabeller och diagram

 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du visar att du kan hämta och fakta ur tabeller.
Du visar att du kan ordna fakta i en tabell.
Du visar att du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du visar att du kan rita ett stapeldiagram med hjälp av insamlad fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: