👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa IDO år 1-4

Skapad 2018-08-28 10:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ämnesområde IDO, idrott och hälsa på Individuella programmet
Gymnasiesärskola 1 – 4 Idrott och hälsa, IDO

Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll:

Fysiska aktiviteter och rörelse

• Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
• Rörelse till musik och dans.
• Kost i samband med fysiska aktiviteter.
• Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

• Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, till exempel stavgång och fiske.
• Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.
• Allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
• Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
• Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.

Livsstil och hälsa

• Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
• Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.
• Droger och hur användningen av droger påverkar vår kropp.
• Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.
• Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
  • IDO  E
  • IDO  C
Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  • IDO  E
  • IDO  C
Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden.
Eleven genomför friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden.
  • IDO  E
  • IDO  E
  • IDO  C
  • IDO  C
Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
Vid utevistelserna använder eleven utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
  • IDO  E
  • IDO  C
Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.
Eleven kommunicerar om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.