Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa IDO år 1-4

Skapad 2018-08-28 10:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ämnesområde IDO, idrott och hälsa på Individuella programmet
Gymnasiesärskola 1 – 4 Idrott och hälsa, IDO

Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll:

Fysiska aktiviteter och rörelse

• Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
• Rörelse till musik och dans.
• Kost i samband med fysiska aktiviteter.
• Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

• Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, till exempel stavgång och fiske.
• Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.
• Allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
• Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
• Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.

Livsstil och hälsa

• Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
• Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.
• Droger och hur användningen av droger påverkar vår kropp.
• Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.
• Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
  • IDO
  • IDO
Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  • IDO
  • IDO
Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden.
Eleven genomför friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden.
  • IDO
  • IDO
  • IDO
  • IDO
Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
Vid utevistelserna använder eleven utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
  • IDO
  • IDO
Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.
Eleven kommunicerar om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: