Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRDIAGNOS år 9: TALUPPFATTNINGSTEST

Skapad 2018-08-29 12:59 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av resultatet på testet.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Utvärdering av resultatet på testet.

UPPSKATTA

Inte gjort
Fel
..........................................
Rätt
..........................................
Uppgift 801 (flervalsfråga)
Ungefär hur många dagar har du levt?
Uppgift 802 (flervalsfråga)
Ungefär hur många trianglar finns det i rutan?
Uppgift 811
Du ska gå runt kvadraten. Starta vid hörnet S och rör dig i pilens riktning. Sätt ett kryss där du är när du har gått en tredjedel av vägen.

PROCENT

Inte gjort
Fel
..........................................
Rätt
..........................................
Uppgift 814 (flervalsfråga)
Din lillebror har satt in 1 000 kr på ett bankkonto. Räntesatsen är 10 % och räntan läggs till kapitalet vid varje års slut. Ungefär hur mycket har lillebror på kontot efter 5 år?
Uppgift 815 (flervalsfråga)
Priset på en moped, som kostat 5 000 kr, sänktes på rea med 20 %. Efter en månad höjs reapriset med 20 %. Vilket blir det nya priset?

FYRA RÄKNESÄTEN

Inte gjort
Fel
..........................................
Rätt
..........................................
Uppgift 807 (flervalsfråga)
0,5 • 840 är detsamma som ...?
Uppgift 808 (flervalsfråga)
Hur mycket är 24 • 0,98? Uppskatta svaret utan beräkningar.
Uppgift 818 (flervalsfråga)
Vad får man om man adderar ett tresiffrigt tal med ett tresiffrigt tal?
Uppgift 825 (flervalsfråga)
Hur mycket är 87 • 0,09? Uppskatta svaret utan beräkningar.
Uppgift 828 (flervalsfråga)
Bestäm utan att göra uträkningar, vilket svar som är rimligt? [Multiplikation av två tal]
Uppgift 830
93 • 134 = 12 462 Hur mycket större är 93 •135 än 12 462 ?
Uppgift 844 (flervalsfråga)
Hur mycket är 20/0,8? Uppskatta svaret utan beräkningar.

BRÅK

Inte gjort
Fel
..........................................
Rätt
..........................................
Uppgift 821 (flervalsfråga)
Vilket eller vilka påståenden gäller för talet 2/5?
Inte svarat/ fel
1 rätt
2 rätt
Uppgift 826 (flervalsfråga)
Vilken summa är större än 1? Uppskatta svaret utan beräk-ningar. [Addition av bråk]

TALLINJER

Inte gjort
Fel
..........................................
Rätt
..........................................
Uppgift 804 (flervalsfråga)
Vilken punkt på linjen är närmast 2,19?
Uppgift 819 (flervalsfråga)
Hur många olika tal finns det mellan 1,52 och 1,53? [Ge två exempel i decimalform.]
Uppgift 820 (flervalsfråga)
Hur många olika tal finns det mellan 2/5 och 3/5? [Ge två exempel i bråkform.]
Uppgift 824
Vilken pil pekar på bråk där täljaren är något större än nämnaren?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: