Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er - musik år 2 18/19

Skapad 2018-08-31 07:59 i Esperedskolan Halmstad
Bedömninga av musik i år 2
Grundskola 2 Musik

Bedömning av musik i år 2

Musicerande och musikskapande

  • Mu  1-3   Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  • Mu  1-3   Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  • Mu  1-3   Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Grund
Utmaning
Gemensam sång
Kunna sjunga tillsammans med andra. HT + VT
Du sjunger till viss del med när vi sjunger tillsammans. (unisont eller kanon)
Du sjunger alltid med när vi sjunger tillsammans. (unisont eller kanon)
Garageband
Skapa egen musik i grupp VT
Du kan med hjälp av din grupp skapa en låt i musikprogrammet Garageband. Låten innehåller fler än ett instrument och håller viss takt

Musikens sammanhang och funktioner

  • Mu  1-3   Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Grund
Utmaning
Tankar och känslor kring musik
VT
Du kan genom ord och bild uttrycka enklare tankar, funderingar och känslor när man lyssnar på och pratar om musik.
Du kan genom ord och bild uttrycka flera tankar, funderingar och känslor när man lyssnar på och pratar om musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: