Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 18 Musik år 5

Skapad 2018-09-02 21:25 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Musik

Matris över förmågorna i musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att sjunga, spela, skapa musik samt reflektera kring musikens utveckling och påverkan på människan.

  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
E
C
A
Du försöker sjunga med när klassen sjunger tillsammans. För högre betyg sjunger du i mindre grupp eller själv för att visa din förmåga i att sjunga.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Du spelar en liten del av en melodi på klaviatur. Du spelar två ackord till en melodi. Du deltar i gemensam slagverksspel. För högre betyg spelar du in när du spelar för att visa dina förmågor att spela och kompa en enkel låt.
Elev¬en kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
När du sjunger och spelar visar du att du kan hålla takten och att musiken "flyter".
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Du skapar en egen musikvideo med valfri musik och bild som förstärker musiken.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Du skriver en kort text om: hur du upplever musik och hur det är att sjunga och spela.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du deltar aktivt; muntligt och skriftligt i uppgifter under arbetsområdet "Musik A till Ö".
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du känner igen och kan berätta om de vanligaste instrumenten.(Sträng, blås, tangent, elektroniska, slagverk.) Du kan även känna igen och berätta om olika musikstilar: klassisk, visa, gospel, rock´n roll, rock, pop, disco, dansband, rap, EDM.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: