Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratbedömning Hkk

Skapad 2018-09-06 13:17 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Syftet är att varje elev ska kunna göra en s.k. kamratbedömning i samband med pågående undervisning. Att varje elev ges ett visuellt stöd i sin fortsatta kunskapsutveckling i ämnet Hem- och konsumentkunskap.
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Arbete i den egna arbetsgruppen

Du påbörjar, utför och slutför en uppgift i din arbetsgrupp. Uppgifterna är såväl teoretiska som praktiska till sin karaktär.
E
Eleven kan med viss anpassning utföra en uppgift i förhållande till aktivitetens krav.
C
Eleven kan med relativt god anpassning utföra en uppgift i förhållande till aktivitetens krav.
A
Eleven kan med mycket god anpassning utföra en uppgift i förhållande till aktivitetens krav.
Planera
Du använder i huvudsak dina nuvarande kunskaper och färdigheter för att planera inför en uppgift. Du kan till viss del följa och förstå enstaka bekanta frågeställningar.
Du använder relativt väl dina nuvarande kunskaper och färdigheter för att lösa uppgifter. Några gånger använder du också nya kunskaper och färdigheter för att planera inför en nyare arbetsuppgift. Du förstår några olika och delvis bekanta frågeställningar.
Du använder på ett mycket väl fungerande sätt dina nuvarande och nya kunskaper och färdigheter för att lösa en uppgifter. Du gör det i många och olika sammanhang med syftet att planera inför en arbetsuppgift. Du förstår tydligt och kan enkelt följa flera olika frågeställningar.
Hantera
Du behöver i huvudsak stöd för att klara av enkla arbetsuppgifter. I huvudsak klarar du av att välja en enkel men fungerande strategi. Du har grundläggande kunskaper och färdigheter i enstaka och bekanta situationer. Du gör enstaka val och kan motivera ditt val utifrån ett av perspektiven (H-E-M).
Du arbetar på egen hand med delvis bekanta arbetsuppgifter. Du klarar relativt väl av att välja och motivera strategi. Du har mer än grundläggande kunskaper och färdigheter. Du gör flera val och kan motivera utifrån flera av perspektiven (H-E-M).
Du arbetar självständigt med nya arbetsuppgifter. Du klarar mycket väl av att välja strategi. Du har mycket goda kunskaper och färdigheter i alla olika situationer. Du klarar av att göra många och varierade val och kan motivera utifrån perspektiven (H-E-M).
Värdera
Du kan i huvudsak värdera din arbetsprocess med enkla och till viss del lämpliga ord och begrepp. Du behöver i huvudsak stöd för att beskriva och visa dina kunskaper och färdigheter i en uppgift av enkel karaktär. Du kan till viss del klara av att göra en kamratbedömning.
Du kan relativt enkelt värdera din arbetsprocess med lämpliga ord och begrepp. Du behöver oftast inte stöd för att kunna beskriva och visa dina kunskaper och färdigheter i en uppgift av delvis obekant karaktär. Du klarar av att göra kamrat-bedömningar självständigt.
Du kan på ett enkelt sätt arbeta tillsammans med flera olika elever. Du kan beskriva och formulera kunskaper och demokratiska värderingar. Du kan ge stöd till annan elev under pågående arbetsuppgift. Du klarar sjävständigt av att göra kamrat-bedömningar i både teoretiska som praktiska situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: